Crowdfund een uitvaart

Crowdfunden is tegenwoordig een veel voorkomende manier om geld in te zamelen. Ook voor een begrafenis of crematie. De meningen zijn verdeeld of crowdfunden een goede methode is om een uitvaart te betalen.

Op het internet kom je talloze voorbeelden tegen van mensen die een crowdfund-actie opzetten om de kosten voor de uitvaart van een dierbare op te vangen. Het is de oude traditie van goed nabuurschap in een modern jasje. Meestal gaat het dan om jonge mensen die vrij plotseling overlijden en geen uitvaartverzekering hadden. Ook komt het voor dat mensen geen uitvaartverzekering konden afsluiten doordat ze chronisch ziek waren. Dat dit laatste zeker niet altijd een obstakel hoeft te zijn, lees je in het artikel ‘Uitvaartverzekering als je ziek bent’.

Een uitvaart crowdfunden, hoe doe je dat?

Er zijn veel verschillende online platforms om geld in te zamelen. Sommige van die websites zijn alleen bedoeld voor de ontwikkeling van een product of om geld op te halen voor ontwikkelingsprojecten. Bij een aantal platforms kun je eigenlijk voor van alles en nog wat terecht.

Of je crowdfund-actie ook een succes wordt hangt natuurlijk helemaal van jezelf af. Schrijf een goede tekst met duidelijke uitleg waarom je het geld nodig hebt en wees transparant. Intensief gebruikmaken van sociale media en je eigen netwerk is wel aan te raden.

Checklist crowdfunding uitvaart:

  • Zorg voor een goede wervende tekst
  • Houd het streefbedrag zo laag mogelijk, voldoende om de uitvaart te bekostigen
  • Wees transparant over de kosten; vertel wat je precies waarvoor nodig hebt
  • Zet je eigen netwerk in om geld op te halen
  • Verspreid de crowfundactie via Facebook en Twitter
  • Zoek als het mogelijk is de media op om meer aandacht te krijgen voor je actie

Voorbeelden van succesvolle crowdfunding begrafenis

Er zijn online talloze voorbeelden te vinden van succesvolle inzamelingsacties om een uitvaart te bekostigen. Dit soort actie halen ook regelmatig de media, omdat er vaak trieste verhalen achter zitten.

Een voorbeeld is de crowdfunding die de 18-jarige Kayleigh begon om de uitvaart van haar moeder te betalen. De vrouw pleegde zelfmoord, beschikte niet over een uitvaartverzekering en kampte bovendien met schulden. Het doel was om 3.500 euro op te halen, maar er werd uiteindelijk bijna 14.000 euro ingezameld.

Een andere actie die de media haalde was de crowdfunding voor de terminaal zieke Emma Post. Met de campagne ‘Emma vecht’ haalden de crowdfunders ruim 55 duizend euro op voor haar uitvaart. Toen ze dat geld vervolgens wilde besteden aan een extra behandeling in BelgiĆ«, stak de stichting die was opgericht om het geld te beheren daar tot woede van velen een stokje voor. Volgens de stichting was de vrouw van plan om het geld te gebruiken voor het afstrepen van haar bucketlist.

Enkele geschikte platforms voor crowdfunding uitvaart:

Wat als crowfunden van een uitvaart niet lukt?

Natuurlijk lukt het niet altijd om voldoende geld bij elkaar te crowdfunden. Er zijn naast de succesverhalen ook talloze acties die geen resultaat opleveren. Nuvema liet hier een onderzoek naar doen. Daaruit bleek dat vooral jongeren wel te porren zijn om op die manier bij te dragen aan de uitvaart van een ander. Bij ouderen was er duidelijk minder bereidheid.

Natuurlijk heeft een uitvaartverzekeraar als Nuvema er belang bij om te stellen dat crowdfunden niet werkt, omdat het bedrijf natuurlijk zoveel mogelijk uitvaartverzekeringen wil verkopen. Maar het geeft wel te denken; ben je niet toch beter af door een uitvaartverzekering af te sluiten?

Lukt je crowdfunding niet en heeft jouw dierbare geen uitvaartverzekering? Kijk dan hoe je de kosten zo laag mogelijk kunt houden. Op Geldloos.nl vind je een aantal tips over. Kijk vooral kritisch naar de offertes van uitvaartondernemers en stel je zakelijk op. Dat vergeten mensen vaak als ze zich in een verdrietige situatie bevinden.

Foto: Emanuello Brigant