Uitvaartverzekering doen of niet?

Wel een uitvaartverzekering nemen of niet? Veel mensen stellen zich deze vraag, want de kosten voor een begrafenis of een crematie lopen zijn al snel meer dan 7 of 8 duizend euro. Een uitvaartverzekering kan daarom uitkomst bieden. De meningen zijn verdeeld over het wel of niet afsluiten van een uitvaartverzekering. Om na te gaan wat voor jou het beste is gaan we hier in op de voor- en nadelen van uitvaartverzekeringen.

Voordelen van een uitvaartverzekering

Het belangrijkste voordeel van een uitvaartverzekering is dat je nabestaanden niet plotseling met hoge kosten worden opgescheept. Een begrafenis of crematie kost al snel duizenden euro’s; het is wel zo fijn als die kosten gedekt worden door een verzekering. Als nabestaande heb je immers al genoeg aan je hoofd.
Neem je een naturapolis, dan hebben je nabestaanden helemaal geen rompslomp; de verzekeraar betaalt dan alle goederen en diensten die bij een uitvaart horen.

Een uitvaartverzekering hoeft bovendien helemaal niet duur te zijn. Voor een paar euro per maand ben je al verzekerd. Zo spaar je bijna ongemerkt en zorgeloos voor de uitvaart. Veel ouders sluiten al direct na de geboorte een uitvaartverzekering af voor hun kinderen. Op die manier wordt het kapitaal nog sneller opgebouwd. Bij veel verzekeraars zijn kinderen tot 18 of 21 jaar bovendien gratis meeverzekerd op de polis van de ouders. Je moet dit dan wel melden bij je verzekeraar.

Budgetvoorlichter Nibud geeft op zijn website een globale indicatie van de kosten per maand, op basis van leeftijd:

Aanvangsleeftijd Kapitaal € 5.000 Kapitaal € 11.000
20 jaar € 5 € 9
40 jaar € 8 € 16
60 jaar € 19 € 37

Bron: berekeningen Nibud 2018.

Deze berekening gaat uit van een kapitaalverzekering. Uiteraard zijn ook andere polissen mogelijk, zoals een naturaverzekering, een koopsom uitvaartverzekering of een combinatie daarvan.

Nadelen van een uitvaartverzekering

Financieel gezien is het voordeliger om geen verzekering af te sluiten voor kosten die je kunt opvangen vanuit je eigen reserves. Meestal is het bedrag dat je aan premie afdraagt voor een uitvaartverzekering hoger dan het bedrag dat wordt uitgekeerd. Dit is ook wel logisch, omdat de verzekeraar anders niets zou verdienen voor de geboden service.

Heb je al een uitvaartverzekering en wil je deze graag afkopen of de verzekering premievrij maken? In dit artikel leggen we uit hoe en gaan we ook in op de mogelijke nadelen van het stopzetten van je uitvaartverzekering.

Niet iedereen krijgt zomaar een uitvaartverzekering. Verzekeringsmaatschappijen kunnen je weigeren als je bijvoorbeeld al wat ouder bent of een bepaalde aandoening hebt. Een ander nadeel van een uitvaartverzekering is dat misschien niet alles gedekt wordt. Daarom raden we je aan om vóór het afsluiten van een uitvaartverzekering goed naar de polisvoorwaarden te kijken.

Is een uitvaartverzekering nodig of niet?

Een uitvaartverzekering is niet absoluut noodzakelijk. Je kunt immers ook spaargeld achter de hand houden waarmee je familie de uitvaart kan betalen. Maar als je je geen zorgen wilt maken over de hoeveelheid spaargeld die je hebt kan een uitvaartverzekering een hoop zorgen wegnemen.

Vind je een uitvaartverzekering niet nodig, bedenk je dan wel het volgende; een uitvaartverzekering is niet zomaar spaarpotje. Gewone spaarrekeningen worden vaak geblokkeerd door de bank bij het overlijden van de rekeninghouder, waardoor de nabestaanden niet direct bij dat geld kunnen. Een uitvaartverzekering keert echter snel genoeg uit om de rekening van de begrafenis of crematie te betalen.

Andere verzekeringen die financiële tegenvallers voor nabestaanden kunnen opvangen keren vaak niet direct uit, bijvoorbeeld doordat ze verbonden zijn aan hypotheken. Lijfrentepolissen, levensverzekeringen of overlijdensrisicoverzekeringen zijn daarom niet geschikt om plotselingen hoge facturen mee te betalen.

Kortom, het antwoord op de vraag of uitvaartverzekering afsluiten wel of niet een goed idee is heeft vooral je persoonlijke financiële situatie en je voorkeuren te maken.

Verder lezen