Afkopen uitvaartverzekering

Denk je aan het afkopen van je uitvaartverzekering? Dat kan een goed idee zijn; het wel of niet hebben van uitvaartverzekering is immers een persoonlijke keuze. Wat zijn de voor- en nadelen van het afkopen van een begrafenisverzekering? We nemen de voorwaarden van een aantal verzekeraars onder de loep en kijken naar de alternatieven voor afkopen.

Helaas is het niet altijd mogelijk om je verzekering af te kopen. Soms is je verzekering gekoppeld aan een hypotheek of lening. Dan heb je toestemming nodig van je bank. Afkopen uitvaartverzekering kan ook leiden tot een hogere belastingaanslag, omdat de Belastingdienst bedragen boven de € 7.033 (peiljaar 2018) als vermogen in box 3 belast. Zie voor een overzicht van de vrijstellingen deze pagina van de Belastingdienst. Tot slot is de afkoop van naturapolissen – die een vast pakket met diensten dekken zodra de verzekerde overlijdt – nog steeds niet mogelijk bij alle verzekeraars.

Verzekeraars zien natuurlijk het liefst dat je premie blijft betalen, dus zullen ze er alles aan doen om jou als klant te behouden. In de praktijk kan het afkopen van uitvaartverzekering financieel soms érg nadelig voor jou uitpakken. De meeste uitvaartverzekeraars sturen je een offerte, waarin zij berekenen hoeveel geld je terugkrijgt. Dit bedrag hangt onder meer af van het aantal jaren dat je premie betaald hebt voor de verzekering.

Voorwaarden opzeggen uitvaartverzekering

Ben je benieuwd naar de voorwaarden voor het opzeggen van een uitvaartverzekering of afkopen begrafenisverzekering? We hebben hieronder op een rijtje gezet hoe dit geregeld is bij de grootste verzekeraars. In de tabel overaan vind je een zo compleet mogelijk alfabetisch overzicht van de verzekeraars met links naar opzegformulieren. Op de websites van sommige verzekeraars staan voorbeelden van afkopen uitvaartverzekering berekenen.

Begrafenisverzekering afkopen DELA

Bij DELA kun je een uitvaartverzekering stopzetten of afkopen, afhankelijk van de datum waarop deze is afgesloten. Op de website van DELA staat dit zo omschreven:

Heeft u de uitvaartverzekering vóór 1 maart 2015 afgesloten? Dan kunt u uw verzekering niet afkopen, wel opzeggen. Dat staat in artikel 13 van de Algemene voorwaarden. De verzekering wordt dan omgezet naar een DELA Depositofonds. Het fonds keert uit bij een overlijden. Denk daarom goed na over uw uitvaartverzekering bij het afsluiten.

Uitvaartverzekering DELA afkopen is wel behoorlijk prijzig; de kosten afkopen uitvaartverzekering bij volledig stopzetten zijn 250 euro, deels stopzetten kost 125 euro. Het resterende opgebouwde premiebedrag krijg je op je rekening gestort.

Opzeggen kan via e-mail, een online opzegformulier of schriftelijk per ondertekende brief naar:

Coöperatie DELA
Postbus 522
5600 AM Eindhoven

Uitvaartverzekering afkopen Monuta

Net als DELA rekent Monuta een flink bedrag (259 euro per 1 januari 2018) voor het afkopen van je uitvaartverzekering. Dit bedrag wordt dus in mindering gebracht op de opgebouwde waarde van je verzekering.

Uitvaartverzekering Monuta afkopen is mogelijk per e-mail of schriftelijk door een ondertekend verzoek (onder vermelding van ‘Monuta uitvaartverzekering opzeggen’) te sturen naar:

Monuta t.a.v. KCC Schriftelijk
Postbus 20
7300 AA APELDOORN

Levensverzekering afkopen Reaal

Bij Reaal werkt het afkopen van een uitvaartverzekering als volgt: vul online het formulier ‘levens­verzekering beëindigen’ in. Daarna krijg je een vrijblijvende afkoopofferte van Reaal. Ga je akkoord met de offerte? Dan stuur je deze ondertekend terug naar Reaal, samen met een aantal documenten. Lees op de website van Reaal wat je precies nodig hebt.

Reaal is ook per post te bereiken:

Reaal
Postbus 274
1800 BH Alkmaar

Uitvaartverzekering afkopen Yarden

Uitvaartverzekeraar Yarden maakt met een duidelijke tabel op zijn website inzichtelijk hoeveel je terugkrijgt als je kiest voor uitvaartverzekering Yarden afkopen. Je krijgt bij een premie-uitvaartverzekering geld terug vanaf drie jaar na het afsluiten van de polis. De afkoopwaarde uitvaartverzekering kan oplopen tot 70 procent bij een looptijd van meer dan 26 jaar. Bij een koopsompolis krijg je ook bij een looptijd korter dan drie jaar al wat geld terug en loopt dit percentage op tot 85 procent. Gedeeltelijke afkoop van de uitvaartverzekering is niet mogelijk.

Let wel op dat deze afkoopvoorwaarden alléén gelden voor de ‘Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering’. Voor oudere verzekeringsproducten gelden andere voorwaarden. Op de website vind je via deze link onderaan de pagina alle polisvoorwaarden op rij.

Per post opzeggen?

Yarden
Postbus 10118
1301 AC Almere

In onderstaande tabel geven we een zo compleet mogelijk overzicht met directe links naar de opzegformulieren. Let op; sommige verzekeraars zijn gefuseerd. De polis is dan ondergebracht bij de nieuwe verzekeraar, dus de naam kan anders zijn. Achmea opereert nu bijvoorbeeld onder de vlag van Centraal Beheer en Amev, ASR, Axent en Nivo onder de naam Ardanta. De uitvaartverzekering van Proteq loopt nu bij Reaal, RVS is ondergebracht bij Nationale Nederlanden.

Uitvaartverzekeraar Overzicht afkoopregelingen
Achmea afkopen uitvaartverzekering Achmea
Aegon afkopen uitvaartverzekering Aegon
Amev uitvaartverzekering afkopen Amev
Ardanta afkopen uitvaartverzekering Ardanta
ASR afkopen uitvaartverzekering ASR
Axent afkopen uitvaartverzekering Axent
Centraal Beheer afkopen uitvaartverzekering Centraal Beheer
Conservatrix uitvaartverzekering afkopen Conservatrix
DELA afkopen uitvaartverzekering DELA
FBTO afkopen uitvaartverzekering FBTO
Monuta afkopen uitvaartverzekering Monuta
Nationaal Spaarfonds afkopen uitvaartverzekering Nationaal Spaarfonds
Nationale Nederlanden afkopen uitvaartverzekering Nationale Nederlanden
Nivo afkopen uitvaartverzekering Nivo
Nuvema afkopen uitvaartverzekering Nuvema
Proteq afkopen uitvaartverzekering Proteq
Reaal afkopen uitvaartverzekering Reaal
RVS afkopen uitvaartverzekering RVS
Twenthe afkopen uitvaartverzekering Twenthe
Univé uitvaartverzekering afkopen Univé (via adviseur)
Yarden afkopen uitvaartverzekering Yarden

Uitvaartverzekering afkopen of premievrij maken?

Het is zeker niet altijd verstandig om je uitvaartverzekering op te zeggen. Als je verzekering al langer dan 5 jaar loopt is het meestal beter om je polis premievrij te maken. Je hebt dan geen maandelijkse kosten meer, maar nabestaanden krijgen na je overlijden wel gewoon uitgekeerd wat je hebt opgebouwd in de jaren dat je nog premie betaalde.

Kies je voor het premievrij maken van je uitvaartverzekering, dan heb je al die jaren niet voor niets premie afgedragen. Helaas rekenen verzekeraars hier net als bij het afkopen wel kosten voor. Bij uitvaartverzekeraar Monuta betaal je bijvoorbeeld € 259,- voor het premievrij maken van je verzekering. Als reden geeft Monuta dat het bedrijf kosten maakt voor het beheren van de polis.

Bij Reaal kan premievrij maken mogelijk wel zonder extra kosten. Als je dit formulier invult krijg je van Reaal te horen of het in jouw geval mogelijk is. Je krijgt dan ook een berekening van de hoogte van de uitkering bij overlijden.

In de polisvoorwaarden van Reaal staat het als volgt omschreven:

U kunt ons vragen de verzekering voort te zetten zonder dat u nog premie hoeft te betalen. Wij noemen dat premievrij maken. Het verzekerde bedrag wordt dan verlaagd tot het bedrag waarvoor u al premies betaald heeft. Het verzekerde bedrag moet na premievrij maken ten minste € 500 zijn. Bij een lager bedrag eindigt de verzekering en keren wij de afkoopwaarde uit. (…) De hoogte van het verzekerde bedrag na premievrij maken kunt u aan ons vragen. Wij rekenen het dan voor u uit.

Voorbeeldbrief afkopen uitvaartverzekering

Bij sommige verzekeraars kun je alleen schriftelijk opzeggen. Om dat makkelijker te maken hier een voorbeeld ‘brief afkopen uitvaartverzekering’.

Afzender:
Voor- en achternaam
Adres
Postcode plaats

Aan: 
Verzekeraar
Adres
Postcode Plaats

Betreft: Opzeggen uitvaartverzekering 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij vraag ik een offerte aan voor het afkopen van de uitvaartverzekering met
onderstaande gegevens.

Polisnummer:
Voor- en achternaam
Adres
Postcode en plaats
E-mailadres voor bevestiging opzegging

Graag zie ik de bevestiging van ontvangst van deze brief tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Voor- en achternaam

Afkoopwaarde uitvaartverzekering berekenen

Als je overweegt om je uitvaartpolis af te kopen, dan is het natuurlijk fijn om alvast de kosten van het afkopen van je uitvaartverzekering te berekenen. Helaas zijn verzekeraars weinig transparant over hoeveel je precies terugkrijgt en rekenen zij hoge administratiekosten. Vraag daarom altijd eerst om een offerte voor je blindelings akkoord gaat met afkopen.

Yarden geeft als een van de weinige uitvaartverzekeraars wel een rekenvoorbeeld met een tabel op zijn website:

Afkopen uitvaartverzekering berekenen op basis van looptijd Afkoopwaarde premie Afkoopwaarde koopsom
0 tot 3 jaar 0 % 50 %
3 tot 11 jaar 25 % 50 %
11 tot 16 jaar 40 % 50 %
16 tot 21 jaar 50 % 65 %
21 tot 26 jaar 60 % 75 %
vanaf 26 jaar 70 % 85 %

Bron: Yarden

Zonder Yarden de hemel in te prijzen voor dit soort transparantie – er valt immers nog genoeg te verbeteren bij deze uitvaartverzekeraar – zou het goed zijn als andere verzekeraars ook direct online inzicht geven in hun afkoopvergoedingen, zonder dat je eerst om een offerte hoeft te vragen.